Kontakt


ARTYSTYCZNA PRACOWNIA LUTNICZA JACEK SIWICA, adres Główna 45, 44-290, Jejkowice, numer NIP: 6423124155, numer REGON: 243600967 będąc Administratorem Danych informuje, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania z Państwem kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) albo w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania. Na każdym etapie przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości